Valodu izvēle Latvian Lithuanian English

Izmēģini regbiju vai Touch Ball-Touch Life

17.06.2010 13:30

Projekta kopējais finansējums ir  177 719,32 EUR,  85% no projekta izmaksām finansē Eiropas Savienība no Eiropas Reģionālā Attīstības fonda līdzekļiem.

Projektu Latvijā realizē „Regbija Attīstības Asociācija” sadarbībā ar partneri Lietuvā – Šauļu Sporta skolu Klevas.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu lauku reģionos dzīvojošo jauniešu vidū. Projektā plānots:

iepazīstināt Jelgavas, Dobeles un Bauskas reģiona, kā arī Lietuvas Šauļu reģiona skolu jauniešus vecumā no 13-15 gadiem un sporta skolotājus ar jaunu sporta veidu – pieskārienregbiju (angliski Touch Rugby). Pieskārienregbijs radies 60.gados Austrālijā kā jauns regbija paveids, kas spēka paņēmienu neesamības dēļ iemantojis popularitāti, un ir piemērots gan sievietēm, gan bērniem, gan arī gados vecākiem spēlētājiem.

palielināt sporta nozīmi mācību procesā;

veicināt sadarbību Latvijas –Lietuvas sporta organizāciju starpā, lai sekmētu jauna sporta veida pieskārienregbija attīstību šajos reģionos.

Projekta ietvaros ir izstrādāta pieskārienregbija apmācības programma, tiks izveidota apmācību bāze (divas „sporta demo klases”) Zemgales un Šauļu reģiona skolās, organizēti apmācību semināri Bauskas, Jelgavas, Dobeles, kā arī Šauļu reģiona vispārizglītojošo skolu sporta pedagogiem, lai iepazīstinātu tos ar jauno sporta veidu un treniņu metodiku. Projektā iesaistītajās skolās tiks veidotas jauniešu komandas, kuras sacentīsies savā starpā par tiesībām 2010.gada rudenī piedalīties Latvijas-Lietuvas komandu finālturnīrā „Saules kauss”.

Kopumā projektā ap 1000 jauniešu vecumā no 13-15 gadiem varēs apgūt jaunu sporta veidu - pieskārienregbiju un piedalīties projekta ietvaros rīkotajās kvalifikācijas spēlēs, 96 Zemgales un Šauļu reģiona sporta pedagogi apgūs pieskārienregbija treniņu metodiku, 240 skolu jaunieši no Latvijas un Lietuvas satiksies pieskārienregbija finālturnīrā. Tādējādi jauniešiem tiks radītas iespējas jauna sporta veida apguvei un aktīvai brīvā laika pavadīšanai, kā arī iespēja veidot kontaktus ar kaimiņvalsts jauniešiem. Projekta ietvaros tiks izveidots arī kopīgs interneta sporta portāls latviešu un lietuviešu valodās, kura galvenā mērķauditorija ir jaunieši.

Visas projekta ietvaros paredzētās aktivitātes ir bezmaksas

Projekta darba grupa

© Regbija Attīstības Asociācija, info@regbijs.eu
Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs mājas lapas saturu atbild Regbija Attīstības Asociācija un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.